.    TEMA Vakfı’nın “Karapınar’dan Dünyaya Çölleşme Çağrısı” projesi Japon Mitsui şirketinin 530 bin dolarlık fonunu kazandı. 72 ülkede faaliyet gösteren şirketin fonuyla rüzgar erozyonuna maruz kalan
Konya Karapınar’ın çölleşme tehlikesinin ortadan kalkması hedefleniyor.
   Bu proje Karapınar için atılan ilk adım değil. Tarım Teşkilatı’nın 1962-1970 yılları arasındaki çalışmalarıyla Konya Karapınar’daki erozyon sahaları çöl olmaktan kurtarılmıştı. Ancak 130 bin dekarlık arazi yıllar içinde ilgisizlik nedeniyle bakıma muhtaç hale geldi. Bu alanda bitkileri sulamak için açılan 19 kuyudan şu anda hiçbiri çalışmıyor. TEMA Vakfı yeniden, çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Karapınar için hazırladığı projeyle Mitsui 2006 Çevre Fonu’na başvurdu ve 530 bin dolarlık fonu almaya hak kazandı. Karapınar’dan Dünyaya Çölleşme Çağrısı 2 yılda tamamlanacak. Proje kapsamında düzenlenecek toplantılara TEMA Vakfı ve Mitsui şirketi yetkililerinin yanı sıra bilim adamları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları(STK) temsilcileri yer alacak. Toplantı sonuçları doğrultusunda, toprak ve ekosistemdeki toplam emilen karbon miktarı hesaplanacak. Yörede kuru tarım, yem bitkileri üretimi, organik tarım ve mera ıslahı teknikleri başlatılacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın da desteklediği Dünyaya Çölleşme Çağrısı’yla, Karapınar Sürdürülebilir Arazi Yönetim Merkezi kurulacak.

Reklamlar